Minister of Finance of the Republic of Azerbaijan Samir Sharifov made a business visit to the Islamic Republic of Pakistan, the United Arab Emirates (UAE) and India on February 19-21***As of January 1st, 2018, the external public debt of the Republic of Azerbaijan constituted 9,398.3 million US dollars (equivalent 15,978.1 million manat). The Debt to the Gross Domestic Product ratio stands at 22.8 percent (based on 2017 GDP of AZN 70,135.1 mln)******

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları- 2015-ci il buraxılışları

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №1 - “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №2 - “Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №3 - “Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №4 - Xarici Valyuta Məzənnələrində Dəyişikliklərin Təsiri

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №5 - “Borclar üzrə məsrəflər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №6 - “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №7 - “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyalar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №8 - “Birgə müəssisələrdə iştirak payları üzrə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №9 - “Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №10 - “Hiperinflyasiya Şəraitində Maliyyə Hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №11 - “Tikinti Müqavilələri”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №12 - “Ehtiyatlar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №13 - “İcarə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №14 - “Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №15 - “Maliyyə alətləri Məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №16 - “İnvestisiya mülkiyyəti”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №17 - “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №18 - “Seqment Hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №19 - “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №20 - “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №21 - “Pul Vəsaitləri Yaratmayan Aktivlərin Qiymətdən Düşməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №22 - “Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №23 - “Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlər (Vergilər və Köçürmələr)”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №24 - “Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №25 - “İşçilərin mükafatlandırılması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №26 - “Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin dəyərdən düşməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №27 - “Kənd təsərrüfatı”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №28 - “Maliyyə alətləri təqdimat”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №29 - “Maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №30 - “Maliyyə alətləri məlumatın açıqlanması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №31 - “Qeyri-maddi aktivlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №32 - “Konsessiya xidmətlərinin razılaşdırılması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №33 - “Hesablama metodu əsasında İctimai sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №34 - “Fərdi maliyyə hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №35 - “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №36 - “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə və birgə müəssisələrə investisiyalar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №37 - “Birgə razılaşmalar

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №38 - “Digər təşkilatlarda iştirak payları ilə bağlı məlumatların açıqlanması”