Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az