Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

A broad meeting held at the Ministry of Finance


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az