Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Afghanistan learns Azerbaijani practice


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az