Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Information (operative) on the execution of the state budget for nine months of 2017


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az