Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Economic Glossary


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az