Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Mühasibat Uçotunun Beynəlxaq Standartları

1 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı”

2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Ehtiyatlar”

7 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat”

8 №li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər”

10 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Hesabat dövründən sonrakı hadisələr “

12 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Mənfəət vergisi”

16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”

17 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “İcarə”

19 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı ”İşçilərin mükafatlandırılması”

20 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Hökumət subsidiyalarının uçotu və hökumət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması”

21 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri”

23 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Borclar üzrə məsrəflər”

24 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Əlaqəli tərəflərlə bağlı məlumatların açıqlanması”

26 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Pensiya təminatı planları üzrə mühasibat uçotu və hesabatlılığı”

27 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Fərdi maliyyə hesabatları”

28 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinəmüəssisələrə və birgə müəssisələrə investisiya qoyuluşları”

29 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Hiperinflyasiyalı iqtisadiyyatlarda maliyyə hesabatlılığı”

32 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Maliyyə alətləri Təqdimat”

33 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Səhm üzrə mənfəət”

34 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Aralıq maliyyə hesabatlılığı”

36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Aktivlərin Qiymətdən düşməsi”

37 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Yaradılmış ehtiyat fondları, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər”

38 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı “Qeyri-maddi aktivlər”

39 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı ”Maliyyə alətləri Tanınma və ölçülmə”

40 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “İnvestisiya mülkiyyəti”

41 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı “Kənd təsərrüfatı”