Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

1 №-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi”

2 №-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı “Pay alətləri əsasında ödəmə”

3 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Müəssisələrin birləşməsi”

4 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Sığorta müqavilələri”

5 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış əməliyyatlar”

6 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi”

7 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı Maliyyə alətləri Məlumatın açıqlanması

8 №-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı “Əməliyyat seqmentləri”

9 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Maliyyə alətləri”

10 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları”

11 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Birgə razılaşmalar”

12 №-li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Digər müəssisələrdə iştirak paylarının açıqlanması”

13 №-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı “Ədalətli Dəyərin Ölçülməsi”

14 №li Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı “Təxirə salınmış tarif düzəlişləri üzrə hesablar”

15 №-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı “Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər”