Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair Məlumat

2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair Məlumat

25.01.2017

2016-cı ilin icmal büdcəsinin gəlirləri 21581,6 mln. manat, xərcləri  isə 21406,0 mln. manat icra olunmuşdur.
Gəlirlər
2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin mədaxili 16822,0 mln. manat proqnoza qarşı 17501,2 mln. manat və ya 104,0 faiz icra olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən mədaxil proqnozu 100,1 faiz icra edilməklə dövlət büdcəsinə 7015,2 mln. manat vəsait təmin edilmişdir.
Həmin vəsaitin 77,1 faizi və ya 5408,2 mln. manatı qeyri-neft sektorundan daxilolmaların payına düşür ki, bu da 2015-ci ilə nisbətən 379,8 mln. manat və ya 7,6 faiz çoxdur.
2016-cı il üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi proqnoza 126,6 faiz əməl edərək dövlət büdcəsinə 2291,6 mln. manat vəsait təmin edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 699,7 mln. manat və ya 44,0 faiz çoxdur.
2016-cı ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən 239,1 mln. manat, maliyyə aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsindən 130,9 mln. manat, verilmiş kreditlərin qaytarılması və dövlət zəmanətləri üzrə 68,8 mln. manat, o cümlədən xarici kreditlər üzrə 54,2 mln. manat, cərimə və sanksiyaların tətbiqindən 40,4 mln. manat, sair daxilolmalardan 92,2 mln. manat vəsait dövlət büdcəsinə daxil olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 7615,0 mln. manat vəsait transfert edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 515,0 mln. manat və 6,3 faiz azdır.
2016-cı ilin oktyabr-dekabr ayları üzrə dövlət büdcəsinin mədaxili 7398,1 mln. manat icra olunmuşdur.
Xərclər
2016-cı ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 95,9 faiz və ya 17742,4 mln. manat icra edilmişdir.
2016-cı ilin oktyabr-dekabr ayları üzrə dövlət büdcəsinin xərcləri 7120,2 mln. manat icra olunmuşdur.
2016-cı il ərzində dövlət büdcəsi xərclərinin 11693,0 mln. manatı və ya 65,9 faizi cari xərclərə, 4283,9 mln. manatı və ya 24,1 faizi əsaslı xərclərə, 1765,5 mln. manatı və ya 10,0 faizi dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə yönəldilmişdir.
Dövlət büdcəsi xərclərinin 35,2 faizi və ya 6237,4 mln. manatı sosial təyinatlı xərclərin (əməyin ödənişi fondu, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman və ərzaq xərcləri) maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 571,5 mln. manat və ya 10,1 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsinin kəsiri 242,1 mln. manat təşkil etmişdir.
İcmal büdcə
2016-cı ilin icmal büdcəsinin gəlirləri 21581,6 mln. manat, xərcləri isə 21406,0 mln. manat icra olunmuşdur.