Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Maliyyə Nazirliyi tender elan edir

Maliyyə Nazirliyi tender elan edir

07.06.2017

 
Maliyyə Nazirliyinin aparatının şöbələrinə kompüter və printer avadanlıqlarının, server kommunikasiya və mərtəbələrarası texniki otaqlarda görüləcək optikləşdirmə və çəkiliş işlərinin satınalınması üçün

T E N D E R E L A N E D İ R

Tenderi keçirən: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
Ünvan: Bakı şəhəri Az 1022, S. Vurğun küçəsi, 135

1.Keçiriləcək tender Maliyyə Nazirliyinin aparatının şöbələrinə kompüter və printer avadanlıqlarının, server kommunikasiya və mərtəbələrarası texniki otaqlarda görüləcək optikləşdirmə və çəkiliş işlərinin satınalınması üçün təklif olunur:

2.Тender proseduru 2017-ci ilin iyul ayının 25-i saat 1000-da Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 4-cü mərtəbəsindəki iclas zalında (otaq 417) keçiriləcəkdir.
3. Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
3.1. Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
3.2. İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi (ödəniş qəbzi).
4.Tender təklifləri 2017-ci ilin iyul ayının 24-ü saat 1100-dək Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə-inzibati şöbəsinə təqdim olunmalıdır:
4.1. Tenderdə beynəlxalq standartın tələblərinə cavab verən, göstərilən işlər üzrə sahələrdə təcrübəsi, peşəkarlığı, idarəetmə səriştəsi, texniki və maliyyə imkanları olan «Dövlət Satınalmaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlərə əməl edən iddiaçılar iştirak edə bilərlər;
4.2.Tenderdə vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən və maddi texniki bazası (öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı) olmayan müəssisələr iştirak edə bilməzlər;
4.3.Tender təkliflərində iddiaçı tender predmetini səciyyələndirən bütün parametrləri, o cümlədən işin icrasının texniki cəhətlərini, icra müddətini, dəyərini, hesablaşma formasını, işin icra yerini göstərməlidir;
4.4. İddiaçının yazılı şəkildə hazırladığı tender təklifi iki zərfə qoyulmalı və hər iki zərf iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənməlidir.
5. İddiaçı təqdim etdiyi sənədlərdə özü haqqında aşağıdakı məlumatları bildirməlidir:
5.1. Adı, ünvanı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə;
5.2.Texniki-istehsalat (işinin əsas istiqamətləri) fəaliyyəti barədə məlumat;
5.3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilmə vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq orqanlardan arayışlar;
5.4. Son 1 il ərzində maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış.
6. İddiaçı təklifin dəyərinin 5% faizi həcmində bank təminatı təqdim etməlidir;
7. Maliyyə Nazirliyinin aparatının şöbələrinə kompüter və printer avadanlıqlarının, server kommunikasiya və mərtəbələrarası texniki otaqlarda görüləcək optikləşdirmə və çəkiliş işlərinin satınalınması məqsədilə keçirilən tenderdə iştirak edən iddiaçılar Maliyyə Nazirliyinə müraciət etdikdən və tenderdə iştirak haqqı 200 (iki yüz) manat vəsaiti ödədikdən sonra tenderin şərtlər toplusunu ala bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba köçürülməlidir:
A1 Benefisiar (alan) bank
Adı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi DXA Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071 Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK: CTREAZ22
B2. Alan təşkilat : Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
Hesab №-si AZ83CTRE00000000000002108571
Büdcə səviyyə kodu - 7 Büdcə təsnifat kodu - 142340 VÖEN: 1400108191

9.Təkliflərin qəbulu və əlavə məlumat almaq üçün əlaqələndirici şəxsə 2017-ci il 07 iyun tarixindən 2017-ci il 24 iyul 2017-ci il tarixinədək, saat 10:00-dan 17:00-dək müraciət etmək olar (fasilə saat 12:00-dan 14:00-dək).
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri AZ 1022,
S.Vurğun küçəsi. 135, VI mərtəbə, 605-ci otaq
Telefon: (99412) 404-47-44 (Qasımov Anar) Faks: (99412) 404-47-20

10.Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur.
11. Tender "Dövlət Satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun keçirilir.

 

Tender komissiyası