Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Mühasibat Uçotunun Beynəlxaq Standartları

1 №-li “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

2 №-li “Ehtiyatlar” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

7№-li “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

8 №li “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

10 №-li “Hesabat dövründən sonrakı hadisələr “ adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

12 №-li “Mənfəət vergisi” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

19 №-li İşçilərin mükafatlandırılması” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

20 №-li “Hökumət subsidiyalarının uçotu və hökumət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

21 №-li “Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

23 №-li “Borclar üzrə məsrəflər” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

24 №-li “Əlaqəli tərəflərlə bağlı məlumatların açıqlanması” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

26 №-li “Pensiya təminatı planları üzrə mühasibat uçotu və hesabatlılığı” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

27 №-li “Fərdi maliyyə hesabatları” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

28 №-li “Asılı müəssisələrə və birgə müəssisələrə investisiya qoyuluşları” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

29 №-li “Hiperinflyasiyalı iqtisadiyyatlarda maliyyə hesabatlılığı” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

32 №-li Maliyyə alətləri Təqdimat adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

33 №-li “Səhm üzrə mənfəət” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

34 №-li “Aralıq maliyyə hesabatlılığı” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

36 №-li “Aktivlərin Qiymətdən düşməsi” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

37 №-li “Yaradılmış ehtiyat fondları, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

38 №-li “Qeyri-maddi aktivlər” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

39 №-li Maliyyə alətləri Tanınma və ölçülmə” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

40 №-li “İnvestisiya mülkiyyəti” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

41 №-li “Kənd təsərrüfatı” adlı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı