Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar

1 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

2 №-li “Pay alətləri əsasında ödəmə” adlı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı

3 №-li “Müəssisələrin birləşməsi” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

4 №-li “Sığorta müqavilələri” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

5 №-li “Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış əməliyyatlar” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

6 №-li “Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

7 №-li “Maliyyə alətləri Məlumatın açıqlanması” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

8 №-li “Əməliyyat seqmentləri” adlı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı

9 №-li “Maliyyə alətləri” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

10 №-li “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

11 №-li “Birgə razılaşmalar” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

12 №-li “Digər müəssisələrdə iştirak paylarının açıqlanması” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

13№-li “Ədalətli Dəyərin Ölçülməsi” adlı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı

14 №-li “Təxirə salınmış tarif düzəlişləri üzrə hesablar” adlı Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı

15 №-li Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər adlı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

16 №-li “İcarələr” adlı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı