Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri üzrə Komitənin şərhləri

BMHŞK-nın 1 №-li Şərhi İstismardan çıxarma, bərpa və başqa müvafiq mövcud öhdəliklərdə dəyişikliklər

BMHŞK-nın 2 №-li Şərhi Kooperativ müəssisələrdə üzvlərin payları və oxşar alətlər

BMHŞK-nın 5 №-li Şərhi İstirmardan Çıxarma, Bərpa və Ətraf Mühitin Yaxşılaşdırılması üzrə Fondlardan Faydalanma Hüquqları

BMHŞK-nın 6 №-li Şərhi Xüsusi Bazarda İştirakdan Yaranan Öhdəliklər – Tullantıların Kənarlaşdırılması üçün Elektrik və Elektron Avadanlıq

BMHŞK-nın 7 №-li Şərhi “Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları” adlı 29 №-li MUBS-a əsasən Yenidən Təqdimetmə Metodunun Tətbiqi

BMHŞK-nın 10 №-li Şərhi Aralıq Maliyyə Hesabatları və Qiymətdəndüşmə

BMHŞK-nın 12 №-li Şərhi Xidmət üzrə Konsessiya Müqavilələri

BMHŞK-nın 14 №-li Şərhi 19 №-li MUBS - Təsbit edilmiş gəlirli aktiv üzrə məhdudiyyət, minimum maliyyələşdirmə tələbləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi

BMHŞK-nın 16 №-li Şərhi Xaricdə baş verən əməliyyata xalis investisiyanın hedcinqləri

BMHŞK-nın 17 №-li Şərhi Qeyri-pul aktivlərinin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi

BMHŞK-nın 19 №-li Şərhi Pay alətləri ilə ödənilən maliyyə öhdəlikləri

BMHŞK-nın 20 №-li Şərhi Karxananın (mədənin) istehsal mərhələsində tullantıdan ayırma məsrəfləri

BMHŞK-nın 21 №-li Şərhi Dövlət rüsumları

BMHŞK-nın 22 №-li Şərhi Xarici valyuta əməliyyatları və avans ödənişləri