Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli 358 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli 358 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı

13.06.2011

“Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında və “Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli 358 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 27 may tarixli 131-IVQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli 358 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №11, maddə 974) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədəki cədvəlin 1.1-ci bəndində “4420,0” rəqəmi “5160,0” rəqəmi ilə, 1.1.1-ci yarımbəndində “600,0” rəqəmi “1050,0” rəqəmi ilə, 1.1.2-ci yarımbəndində “1080,0” rəqəmi “1260,0” rəqəmi ilə, 1.1.3-cü yarımbəndində “2740,0” rəqəmi “2850,0” rəqəmi ilə və 1.2-ci bəndində “1120,0” rəqəmi “1140,0” rəqəmi ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissədəki cədvəldə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:


 2.1

Ümumi dövlət xidmətləri xərcləri

1 142 632 845,0

1 061 260 981,0

81 371 864,0

 2.1.4

Qanunvericilik, idarəetmə və digər dövlət orqanları üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

 

 

 

 

30 105 864,0

 

 

 

 

30 105 864,0

 

 2.1.6

Qanunvericilik, idarəetmə və digər dövlət orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

1 661 548,0

1 661 548,0

 

 2.1.7

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı

93 979 318,0

93 979 318,0

 

2.1.7.2

Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər

50 979 318,0

50 979 318,0

 

2.1.7.2.1

Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin saxlanılması ilə bağlı xərclər

43 979 318,0

43 979 318,0

 

2.1.7.3

Digər beynəlxalq fəaliyyət

28 000 000,0

28 000 000,0

 

 2.1.8

Elm xərcləri

108 720 757,0

108 168 783,0

551 974,0

2.1.8.15

Elm sahəsi üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

224 303,0

224 303,0

 

 2.2

Müdafiə xərcləri

1 325 061 150,0

1 325 061 150,0

 

 2.2.6

Müdafiə sahəsi üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

146 127,0

146 127,0

 

 2.2.7

Müdafiə sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

49 163 227,0

49 163 227,0

 

 2.3

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanılması xərcləri

712 886 919,0

712 886 919,0

 

 2.3.5

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

15 890 382,0

15 890 382,0

 

 2.3.7

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xəclər

21 787 857,0

21 787 857,0

 

 2.4

Təhsil xərcləri 

1 338 536 523,0

570 545 944,0

767 990 579,0

 2.4.8

Təhsil sahəsi üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

40 769 463,0

40 769 463,0

 

 2.5

Səhiyyə xərcləri

546 118 884,0

350 523 818,0

195 595 066,0

 2.5.7

Səhiyyə sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

10 804 062,0

10 804 062,0

 

 2.6

Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 

1 324 085 745,0

1 321 945 092,0

2 140 653,0

 2.6.3

Sosial müdafiə və sosial təminat sahəsi üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

20 172 226,0

20 172 226,0

 

 2.7

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

 

 

 

202 350 881,0

 

 

 

141 402 533,0

 

 

 

60 948 348,0

 2.7.5

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

2 757 553,0

2 757 553,0

 

 2.8

Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri

227 683 253,0

42 095 519,0

185 587 734,0

 2.9

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

448 033 596,0

448 033 596,0

 

 2.10

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri

3 396 469 329,0

3 396 469 329,0

 

 2.10.1

Tikinti xərcləri

3 383 000 000,0

3 383 000 000,0

 

2.10.1.1

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

3 380 000 000,0

3 380 000 000,0

 

 2.11

Nəqliyyat və rabitə xərcləri

64 602 544,0

64 602 544,0

 

 2.12

İqtisadi fəaliyyətlə bağlı xərclər

112 890 200,0

112 890 200,0

 

 2.12.2

İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 

14 000 000,0

14 000 000,0

 

2.12.2.1

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (Azərbaycan İpoteka Fondunun nizamnamə kapitalının artırılması ilə bağlı xərclər)

14 000 000,0

14 000 000,0

 

 2.13

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 906 648 131,0

1 892 262 375,0

14 385 756,0

2.13.1

Ehtiyat fondlarının xərcləri

260 000 000,0

260 000 000,0

 

2.13.1.1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

160 000 000,0

160 000 000,0

 

2.13.1.2

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

 

100 000 000,0

 

100 000 000,0

 

2.13.3

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 376 648 131,0

1 362 262 375,0

14 385 756,0

2.13.3.6

Beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

18 000 000,0

18 000 000,0

 

1.4.   4.2-ci bəndə “2.1.6-cı” rəqəmlərindən sonra “2.1.6-1-ci” rəqəmləri, “2.1.8.17-ci” rəqəmlərindən sonra “2.1.8.18-ci” rəqəmləri, “2.2.7-ci” rəqəmlərindən sonra “2.2.8-ci” rəqəmləri, “2.3.7-ci” rəqəmlərindən sonra “2.3.8-ci” rəqəmləri, “2.4.10-cu” rəqəmlərindən sonra “2.4.11-ci” rəqəmləri, “2.5.7-ci” rəqəmlərindən sonra “2.5.8-ci, 2.5.9-cu” rəqəmləri, “2.6.3-cü” rəqəmlərindən sonra “2.6.3.1-ci, 2.6.4-cü” rəqəmləri, “2.7.7-ci” rəqəmlərindən sonra “2.7.8-ci” rəqəmləri, “2.8.4.1-ci” rəqəmlərindən sonra “2.8.5-ci, 2.8.6-cı, 2.8.7-ci” rəqəmləri, “2.9.6-cı” rəqəmlərindən sonra “2.9.7-ci, 2.9.8-ci” rəqəmləri, “2.10.2.2-ci” rəqəmlərindən sonra “2.10.3-cü” rəqəmləri, “2.11.2.2-ci” rəqəmlərindən sonra “2.11.3-cü, 2.11.4-cü” rəqəmləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:
2.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının “Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.2. müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna və bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin;
2.3. həmin Qanundan və bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 iyun 2011-ci il.