Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Sığorta bazarında dövlət tənzimləməsi üzrə qanunvericilik

1.      Mülki Məcəllənin 50-ci Fəsli
 
 
 
2.      Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanun
 
2.3.    “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanundan irəli gələn normativ hüquqi aktlar:
 
2.3.1.  Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədləri
 
2.3.1.1. Sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və hüquqi şəxs sığorta brokerləri üçün maliyyə hesabatlarının tərkibi və tövsiyyə olunan hesablar planı
2.3.1.2. Sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməli olan hesabatların formaları
2.3.1.3. Sığorta Nəzarəti Orqanına təqdim edilməli hesabatlarla bağlı dəyişikliklər bəradə
2.3.1.4.  Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi QAYDALARI
2.3.1.5. «Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»na Əlavə № 1,2,3,4,5
2.3.1.6.  Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı QAYDALAR
2.3.1.7.  «Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar"a Əlavə № 1,2
2.3.1.8. Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması QAYDALARI
2.3.1.9.  «Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 4
2.3.1.10.  «Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 1,2,3
2.3.1.11.  Sığortaçıların zərərlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları
2.3.1.12.  Sığortaçıların zərərlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi Qaydalarına Əlavə № 1
2.3.1.13.  Sığortaçıların rəhbər işçisi vəzifələrinə namizədlər və müvafiq sığorta vasitəçiliyi üzrə fəaliyyətə lisenziya almaq istəyən fiziki şəxslər üçün attestasiyanın təşkili və keçirilməsi QAYDALARI
2.3.1.14.  Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması QAYDALARI

2.3.1.15.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 1
2.3.1.16.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 2
2.3.1.17.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 3
2.3.1.18.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 4
2.3.1.19.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 5
2.3.1.20.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 6
2.3.1.21.  "Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları"na Əlavə № 7
2.3.1.22.  Sığortaçılarda daxili auditin aparılması QAYDALARI
2.3.1.23.  Sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair minimum tələblər
2.3.1.24.  Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların forması və doldurulması QAYDALARI
2.3.1.25.  Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün sığortaçıların nizamnamə kapitallarının ümumi məbləğində xarici sığortaçıların payının son həddinin müəyyən edilməsi və bu payın hesablanması QAYDALARI
2.3.1.26.  “Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların tələb olunan kapitalının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında
 
3.      İcbari sığortaya dair normativ hüquqi aktlar:
 
3.1.   İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortaya dair normativ hüquqi aktlar:
 
3.1.1.  Qanunlar:
 
 
 
3.1.2.  Fərmanlar:
 
 
 
 
3.1.3.      Nazirlər Kabinetinin qərarları:
 
 
3.1.4.      Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədləri:
 
 
3.2.            Digər icbari sığortalara dair normativ hüquqi aktlar
 

3.2.1.  Qanunlar:

3.2.1.1.  “Auditorun pesə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Qanun
3.2.1.2.  “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təskilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən səxslərin icbari sığortası haqqında” Qanun
3.2.1.3.  “Tibbi sığorta haqqında” Qanun
3.2.1.4.  “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Qanun
3.2.1.5.  “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari səxsi sığortası haqqında” Qanun
3.2.1.6.  “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları isçilərinin dövlət icbari səxsi sığortası haqqında” Qanun

3.2.1.7. İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

3.2.2. Fərmanlar:

3.2.2.1.  "Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan   Respublikası   Qanununun tətbiq edilməsi barədə
3.2.2.2.  "Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
3.2.2.3.  "Tibbi sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
3.2.2.4.  “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 dekabr tarixli 241 nömrəli Fərmanına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında
3.2.2.5.  "Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
3.2.2.6.  “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
3.2.2.7. “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 
 
4.      “İnzibati Xətalar Məcəlləsi”
 
 
 
5.     Digər normativ hüquqi aktlar
 

5.1. Qanunlar: