Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi - Kitabxana haqqında

 

“Kitabxana xalq, millət, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir.
Heydər Əliyev.

 

“Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, maddi-texniki bazasının  möhkəmləndirilməsinə, müasir informasiya texnologiyaları ilə təhcizatına dair”  Azərbavcan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin  2007-ci il 21 aprel tarixli Sərəncamı kitabxanalara dövlət qayğısının bariz nümunəsidir.
Kitabxana bizim dövrümüzdə mövcud olan sosial və mədəniyyət institutlarının ən qədim növlərindən biridir. Qədim və müasir kitabxanaların oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, burada bu və ya digər formada saxlanılmış məlumat var və bu məlumatln əldə edilməsi üçün vasitələr mövcuddur. Məlumatın əldə edilməsi mümkündürsə, bu zaman onun hansı formada yazılmasının fərqi olmur..
 Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin kitabxanasının əsas vəzifəsi arzu edən şəxslərə (əsasən, Maliyyə Nazirliyi sistemi işçilərinə və tədrisə cəlb edilmiş dinləyicilərə), oxuculara bu məlumatın bütün həcmi ilə öz vaxtında çatdırılmasını təmin etməkdir. Kitabxanada elektron kataloq təşkil edilmişdir ki, bu da kitabxanaya daxil olan sənədləri özündə əks etdirməyə imkan verir. Burada kitabların hər birini ayrı-ayrılıqda, ya da kitabdan, jurnal, qəzet və s.-dən məqalələrin analitik təsvirini daxil etmək mümkündür. Ədəbiyyatlar tipinə və növünə, mövzusuna, xronoloji ya da digər prinsipinə görə kompüterə daxil edilmişdir.
Yeni kitablar daxil olan kimi onların siyahısı dərhal tərtib olunub oxucuların diqqətinə çatdırılır.
Hal-hazırda bütün ədəbiyyatlar “Azərbaycan, rus, ingilis dillərində kitab fondları”, ”Heydər Əliyev fondu” və s. başlıqlar altında həm sistemli, həm də əlifba kataloqu tərtib edilərək oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Tərtib etdiyimiz bu kataloqlar azərbaycan, rus və ingilis dillərində kompüterdə yığılmışdır.
Kitabxanada qəzet və jurnalların sərgisi vardır ki, bu sərgidə ən yeni nüsxələr yığılaraq oxucuların ixtiyarına verilir. Dövri mətbuatın son illərdə nəşr olunan bütün nüsxələri mühafizə olunub saxlanılır. Ümumiyyətlə, kitabxanada 10-a yaxın rus və azərbaycan dillərində qəzet, 10 adda rus və azərbaycan dilində jurnal var.
Kitabxana fondu mütəmadi olaraq yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirilir.