Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az