Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Mühasibat Uçotunun Beynəlxaq Standartları


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az