Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az