Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az