Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az