Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları- 2015-ci il buraxılışları


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az