Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

2015-ci il üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair Məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az