Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

2016-cı ilin doqquz ayı üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az