Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair Məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az