Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

2017-ci ilin doqquz ayı üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az