Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

2017-ci il üzrə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az