Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

01 yanvar 2018-ci il tarixinə xarici dövlət borcu barədə məlumat


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az