Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Mühasibat uçotu üzrə qanunvericlik


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az