Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

İqtisadi terminlər lüğəti


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az