Cavanşir Əmralı oğlu Yusifov

 

1975-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Mühəndis-İqtisad fakultəsinin Kimya Sənayesinin İqtisadiyyatı və Təşkili ixtisası;

1990-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu fakultəsinin Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu üzrə iqtisadçı;

1975-1977-ci illərdə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XXII qurultayı adına Bakı Neftayırma zavodunda İqtisadçı mühəndis;

1977-1985-cü illərdə “Bakımeyvətərəvəzsənaye” Topdan və Pərakəndə Satış Birliyində mühasib-təftişçi;

1985-1994-cü illərdə Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin “Bakımeyvətərəvəzsənaye” Topdan və Pərakəndə Satış Birliyində böyük təftişçi və Nəzarət təftiş şöbəsinin müdiri;

1994-2001-ci illərdə Maliyyə Nazirliyinin Baş nəzarət təftiş idarəsində baş nəzarətçi-müfəttiş və şöbə rəisi;

2001-2009-cu illərdə  Maliyyə Nazirliyinin Dövlət maliyyə nəzarəti şöbəsinin rəisi;

2009-2011-ci illərdə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəis müavini;

2011-2019-cu illərdə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi vəzifəsində işləmişdir.